Monday, June 4, 2012

Guru yang baik

Guru yang baik dan cekap adalah guru yang memberikan ransangan kepada pelajar bagi menimbulkan rasa minat dan rasa puas hati dalam pembelajaran. Motivasi berperanan sebagai pendorong dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dalam kelas. ia juga bertindak sebagai penentu kecemerlangan pelajar dan mengawal tingkah laku mereka

No comments:

Post a Comment